• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

6 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
             วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยองฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Webex) จากห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์