• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2564 (IP Fair 2021)

15 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2564 (IP Fair 2021) ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบจำลองสภาพแวดล้อมจริง (Virtual Event) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) บนพื้นฐานของความต้องการจากภาคธุรกิจและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์