• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

17 ม.ค. 2562 อ่าน [2]

...

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ช่วงเช้าได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบให้นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ  หลังจากนั้นได้พบภาคเอกชน นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดระยอง และนายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

ช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นผู้นำเสนอในการตรวจติดตามฯ ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดสดตะพง (ตลาดสดติดดาว) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการตรวจติดตามฯ ครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์