• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

เชื่อมโยงกระจายผลผลิตกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

16 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
         วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เชื่อมโยงกระจายผลผลิตกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 กิโลกรัม จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง บริเวณจุดจำหน่ายศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง เพื่อช่วยระบายผลผลิตและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม กลุ่มเกษตรกรกระเทียมพันธุ์ดี สวนหมอกเปาหอม บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจังหวัดระยองสั่งซื้อผลผลิตกระเทียม นำไปบริโภคภายในครัวเรือน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์