• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (อ.พ.ก.)

16 ก.ย. 2564 อ่าน [2]

...
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร สถานการณ์น้ำ พืชเศรษฐกิจและผลไม้ สินค้ายางพารา ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งร่วมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2566-2570) โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์