• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

จำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

17 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
              วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เพื่อลดค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อน และลดการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
              จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยจัดรถ Mobile จำนวน 16 คัน รวม 8 อำเภอ จำหน่ายในราคาส่งหรือต่ำกว่าท้องตลาด ประมาณ 20%-60% โดยวันที่ 16 กันยายน 2564 มียอดจำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 16,111 บาท มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 92 คน สินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ 1) ปลากกระป๋อง 2) Mask 3) น้ำตาลทราย4) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และ 5) ไข่ไก่
               ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำชับให้ประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขาย ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์