• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

19 ก.ย. 2564 อ่าน [5]

...
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เพื่อลดค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อน และลดการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยจัดรถ Mobile จำนวน 16 คัน รวม 8 อำเภอ จำหน่ายในราคาส่งหรือต่ำกว่าท้องตลาด ประมาณ 20%-60% โดยวันที่ 18 กันยายน 2564 มียอดจำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 13,235 บาท มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 77 คน สินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ 1) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2) ปลากระป๋อง 3) น้ำตาลทราย 4) ไข่ไก่ และ 5) ผงซักฟอก ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำชับให้ประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขาย ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์