• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑ ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒

21 ม.ค. 2562 อ่าน [8]

...

          วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑ ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อติดตามกำกับดูแลและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

          ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์