• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

27 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
                วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายสมรักษ์ พรมอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) กับพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว ตราด และฉะเชิงเทรา) ในการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามโครงการส่งเสริมการตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีกำหนดดำเนินกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์