• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีเปิดโครงการ “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19”

11 ต.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19” ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ครั้งนี้
โครงการ “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19” ที่จะดำเนินการนี้ จะมีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจ ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดอัตราการว่างงานให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการขยายตัวเติบโตได้เพิ่มขึ้น ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์