• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

เยี่ยมชมร้านไทยสงวน ได้รับคัดเลือกเป็นร้านค้าต้นแบบในการถ่ายคลิปสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับร้านค้าโชวห่วย

11 ต.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเยี่ยมชมร้านไทยสงวน อำเภอบ้านค่าย ซึ่งร้านไทยสงวน ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การส่งเสริมเป็นกรณีศึกษา เป็นร้านค้าต้นแบบในการถ่ายคลิปวิดีโอสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับร้านค้าโชวห่วย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้ร้านค้าโชวห่วยในการพัฒนาร้านค้าให้เข้มแข็งแข่งขันได้ โดยจังหวัดระยองได้คัดเลือกร้านค้าโชวห่วยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมเป็นกรณีศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์