• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สพจ.ระยอง ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โครงการ “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”

12 ต.ค. 2564 อ่าน [5]

...
กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชน ตลอดจนสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปยังผู้บริโภคถึงบริเวณที่พักอาศัย โดยการนำสินค้าเคลื่อนที่โดยรถโมบาย เพื่อจำหน่ายสินค้าในกลุ่มตลาดต้องชม รวมถึงจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช เป็นต้น เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายให้กับประชาชนเกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน กระจายรายได้สู่ชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมห้วงวันที่ 6 - 25 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์