• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564

20 ต.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน แนวทางในการดำเนินงานในเดือนถัดไป ข้อราชการอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดระยอง รวมทั้งแจ้งวาระงานที่สำคัญหรือเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์