• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กิจกรรม “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

20 ต.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในกิจกรรมฯ ครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้พรวนดินต้นรวงผึ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้ปลูกไว้ ในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์