• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2565

25 ต.ค. 2564 อ่าน [2]

...
            วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom7Meeting) จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายเซลส์แมนจังหวัด 2) การเตรียมการรองรับสถานการณ์และมาตรการสินค้าเกษตร 3) การดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4) การพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์