• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีแถลงข่าวงานมหกรรม “Thailand e-Commerce Expo 2021”

10 พ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีแถลงข่าวงานมหกรรม “Thailand e-Commerce Expo 2021” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าสู่การค้าออนไลน์อย่างครบวงจร โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์