• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตร ฯ

18 พ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตร เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล  ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ประกอบด้วย แนวทางการเลือกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และการดำเนินการในฐานะนิติบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์