• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

จุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

24 พ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)
จังหวัดระยองเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดย ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 ที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด
- โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 130 บาท

โดยมีจุดจำหน่ายจำนวน 5 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด สาขาเมืองระยอง 86
- จุดที่ 2 บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด สาขาวัดลุ่ม
- จุดที่ 3 บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด สาขามาบตาพุด
- จุดที่ 4 บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด สาขาบ้านฉาง
- จุดที่ 5 ร้านคุณหน่อย เฟรชมาร์ท
- เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์