• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

คณะทำงานระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

28 พ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าว ในการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมณ บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้ประมูลซื้อข้าวนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดมะนาวจากคลังในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์