• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 พ.ย. 2564 อ่าน [2]

...
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนรถ Mobile 3 คัน โดยจังหวัดระยองมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564 มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาด 15-30% ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง สินค้าที่จำหน่าย ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ได้แก่ ขนุนทอด
       โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีจุดจำหน่ายดังนี้ จุดที่ 1 หน้างานเทศบาลและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านค่าย จุดที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จุดที่ 3 หน้าโรงเรียนวัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
      ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำชับให้ประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขายทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์