• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ร้านอาหารหนูณิชย์

8 ก.พ. 2562 อ่าน [4]

...

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับร้านอาหารหนูณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผ่านแอปพลิเคชั่น "ถุงเงินประชารัฐ" ซึ่งมีร้านอาหารหนูณิชย์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งหมดจำนวน 10 ร้าน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์