• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

8 ก.พ. 2562 อ่าน [4]

...

 วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ เวลา 0๗.๐0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสถานีรายงานบ้านเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงชายหาดบ้านเพ รวมระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์