• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี ๒๕๖๒

8 ก.พ. 2562 อ่าน [13]

...

             วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดระยอง 2562 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ข้าวประจำปี 2561 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ข้าว ประจำปี 2562 ณ ศาลาหนองตาเสี่ยง หมู่ 6 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงสีกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านค่าย เข้าร่วมสมัครโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกรโรงสีสถาบันเกษตรกร และโรงสีวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองตะพาน ที่ดำเนินการสีผลผลิตข้าวที่ได้จากกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอบ้านค่าย สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์