• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

13 ธ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแจ้งแนวทางนโยบายและแผนการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยอง ข้อบังคับ Biz Club จังหวัดระยอง การพิจารณาการทำผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ได้มาตรฐาน การส่งผลิตภัณฑ์ออกต่างประเทศของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจให้สอดคล้องและตรงกับศักยภาพในพื้นที่ เพื่อพัฒนาธุรกิจทุกระดับ ต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์