• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2565

13 ธ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง ความคืบหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบรายละเอียดและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) เพื่อให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรม และนโยบายของจังหวัด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์