• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ด่วน! จุรินทร์ แจ้งชาวนาทราบ! ไร่ละ 1,000 โอนวันนี้ สูงสุดไม่เกิน20ไร่ 20,000 บาท

13 ธ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
ด่วน! จุรินทร์ แจ้งชาวนาทราบ! ไร่ละ 1,000 โอนวันนี้ สูงสุดไม่เกิน20ไร่ 20,000 บาท
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11.00 น.นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาใกล้ชิด นอกเหนือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่โอนจ่ายส่วนต่างไปแล้ว ล่าสุดในส่วนของมาตรการเสริมคือค่าบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพข้าวหรือชาวนาเรียกกันว่า"ค่าไถ่หว่าน" นั้น ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ประสาน ธ.ก.ส.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวนายืนยันว่ารัฐบาลโอนเงินค่าไถหว่านให้วันนี้ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นมา พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งดำเนินการตามนโยบายตามที่นายจุรินทร์ได้ Kick off ไปตั้งแต่วันก่อน ( 9 ธันวาคม 2564)
" ในส่วนนี้เป็นเงินก้อนที่ 3 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ประกาศไปคือ ช่วยค่าบริหารจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท โดยจ่ายวันที่ 13 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป เป็นเงินรวมทั้งประเทศ 53,871 ล้านบาท เป็นการจ่ายตรงเข้าบัญชีของเกษตรกรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.7 ล้านครัวเรือนปีนี้ " นางมัลลิกา กล่าว
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64/65 ไร่ละ 1,000 บาท หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 เป็นหนึ่งในมาตรช่วยเหลือเกษตรกร ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาตามการเสนอของรองนายกฯจุรินทร์โดยเงินช่วยเหลือชาวนาโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ประสานงาน ธ.ก.ส.กำหนดวันโอนเงินให้ชาวนาระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 และธ.ก.ส. จะเริ่มโอนวันนี้ โดยชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน และภาคเหนือซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มีชาวนาในภาคอีสานและเหนือได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือจะเป็นภูมิภาคอื่น
" ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับให้พาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดทั่วประเทศติดตามอำนวยความสะดวกให้กับชาวนา ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ลงพื้นที่ และติดตามสำรวจตามตู้เอทีเอ็มและสำนักงาน ธ.ก.ส.ตามพิกัดด้วย อย่างไรก็ตามได้กำชับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในติดตามรายงานใกล้ชิดด้วยแล้ว เพราะเรื่องผลประโยชน์โดยตรงของเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญของภารกิจ" ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์