• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าฯ

14 ธ.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบลักษณะ สภาพ วิธีการดำเนินงานของคลังสินค้าที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ณ บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์