• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564

28 ธ.ค. 2564 อ่าน [2]

...
         วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยองเป็นประจำทุกเดือน โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย) ได้มอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์