• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

20 ก.พ. 2562 อ่าน [8]

...

 วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว โดยกำหนดการจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการสินค้าอาหาร สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการค้าอาหาร อาหารทะเลและอาหารเด่นจังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์