• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565

14 ม.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินและแนวทาแก้ไขด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้นำเสนอโครงการ/แผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง รวมทั้งสถานการณ์การผลิตการตลาดด้านเกษตร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์