• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะ สภาพ วิธีการดำเนินงานของคลังสินค้า

17 ม.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะ สภาพ วิธีการดำเนินงานของคลังสินค้า ณ บริษัท พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์