• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง

22 ก.พ. 2562 อ่าน [6]

...

วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสนับสนุนการจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะบริการเคลื่อนที่ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งหมู่บ้านชุมชน ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำตาล และข้าวสาร โดยมียอดการจำหน่ายทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท สามารถลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่มาร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าในครั้งนี้จำนวน ๓,๙๐๐ บาท รวมทั้งจัดนิทรรศการและแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับ AEC และงานด้านต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ และประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีนักเรียน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์