• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการออกอากาศรายการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง (สวท.ระยอง)

22 ก.พ. 2562 อ่าน [14]

...

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการออกอากาศรายการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง (สวท.ระยอง) ผ่านระบบ FM คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ เมกกะเฮิร์ตซ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

๑. การจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ” ครั้งที่ ๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. งาน “ระยองเทรดแฟร์ ๒๐๑๙” ยกระดับสินค้า SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓. แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ที่ออกสู่ตลาดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์