• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดสาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

25 ก.พ. 2562 อ่าน [15]

...

  วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดสาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้ตรงตามลักษณะ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานของตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งตลาดสดสตาร์ได้สมัครเข้าร่วมเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน สำหรับการตรวจสอบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านตามลักษณะ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานของตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์