• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สรุปการปรับมาตรการตามคำสั่งจังหวัดระยองที่ 1036/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ฉบับที่ 30

25 ม.ค. 2565 อ่าน [9]

...
สรุปการปรับมาตรการตามคำสั่งจังหวัดระยองที่ 1036/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 30

มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
1. การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่เกาะเสม็ด) สามารถให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 น. อย่างไรก็ตามร้านที่จะเปิดให้บริการได้ ต้องผ่านการประเมินในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ Thai Stop Covid 2 Plus ของกระทรวงสาธารณสุขก่อน
2. ยังคงมีความจำเป็นต้องปิด สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการหรือในลักษณะเดียวกัน กรณีผู้ประกอบการมีความต้องการจะปรับรูปแบบสถานที่ดังกล่าวเพื่อเปิดในลักษณะร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม จะต้องได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองก่อน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์