• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติตากฎหมายของพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

กรมการค้าภายใน 28 ก.พ. 2562 อ่าน [2]

...

ด้วย พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กรมการค้าภายในได้ดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ พ.ร.บ. คลังสินค้าฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาติประกอบกิจการ ข้อปฏิบัติอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และสามารถนำข้อปฏิบัติตามกฎหมายไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์