• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

4 มี.ค. 2562 อ่าน [2]

...

 วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรม “สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม” (พอเพียง มีวินัย โปร่งใส จิตอาสา) MOC Zero Coruption และแจ้งข้อราชการอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดระยอง รวมถึงแจ้งวาระงานที่สำคัญ/เร่งด่วนที่สำนักงานฯ จะดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์