• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด”

14 ก.พ. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด” รุ่นที่ 2 สำหรับพาณิชย์จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพาณิชย์กับพาณิชย์จังหวัด ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์