• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Smart Market ออนซอนร้อนแก่นสารสินธุ์”

18 ก.พ. 2565 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวคำต้อนรับในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Smart Market ออนซอนร้อนแก่นสารสินธุ์” ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายชนาส ชัชวาลวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด (นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์) กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมทั้งพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน จังหวัดระยอง ภาคเอกชนและผู้แทนภาคเอกชน จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลางขึ้น โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพดีจาก ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ อาทิ ข้าว ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากสินค้าเกษตร ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องประดับ สมุนไพรเป็นต้น เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP สินค้าอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และSMEs เป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์