• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

13 มี.ค. 2562 อ่าน [8]

...

 วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน และฟังธรรม ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับวัดชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ ๆ ละ ๑ แห่ง ยกเว้น อำเภอเมืองระยอง ๒ แห่ง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์