• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

17 มี.ค. 2565 อ่าน [3]

...
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่พร้อมด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณโดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเชิงบริหาร รวมทั้งป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินสมควร รวมทั้งกักตุนสินค้า จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2) สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด 3) บริษัทช้างคู่พาราไทย จำกัด 4) บ้านผู้ใหญ่สมคิด ชัยพฤกษ์ อ.ปลวกแดง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้แจ้งปริมาณปุ๋ยเคมีตามแบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บและรายละเอียดกับปุ๋ยเคมี ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดห้ามมิให้มีการกักตุนสินค้าหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์