• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565

18 มี.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเตรียมการรองรับผลไม้ฤดูกาลผลิต ปี 2565 ที่จะออกสู่ตลาด ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก และจะออกสู่ตลาดมากตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบการค้าผลไม้ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิผล มีแรงงานในระบบการค้าผลไม้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าผลไม้ในพื้นที่จังหวัดแหล่งผลิตสำคัญ โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์