• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย และการ

15 มี.ค. 2562 อ่าน [3]

...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์