• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

20 มี.ค. 2562 อ่าน [14]

...

 วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของบริษัท เหล่าการค้า จำกัด (ร้านธงฟ้าประชารัฐ เจ้หน่อย เฟรชมาร์ท) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ร้านค้ามียอดจำหน่ายมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์