• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒”

22 มี.ค. 2562 อ่าน [2]

...

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒” ณ เวทีลานวัฒนธรรม (หน้าพิพิธภัณฑ์ยมจินดา) ถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย จังหวัดระยอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง และส่วนราชการ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของจังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดงานฯ ครั้งนี้

 

ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญทั้งภาคกลางวันและกลางคืน อาทิ การประกวดริ้วขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์” การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมทางวัฒนธรรม การประกวดพูดจากภาษาถิ่นระยอง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการเดินแบบผ้าไทยการกุศลนำเงินช่วยเหลือสาธารณกุศล การล่องเรือไหว้พระ การแสดงโขน - หนังใหญ่วัดบ้านดอน นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทยและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยองอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์