• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 6/2565

28 เม.ย. 2565 อ่าน [2]

...
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom8Meeting)8เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของภาคตะวันออก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมบูรณาการภารกิจร่วมภาครัฐ เอกชน ตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ (กรอ. พาณิชย์ภูมิภาค 4 ภาค) โดยภาคกลาง 25 จังหวัด มีจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพจัดประชุม และการจัดงานมหกรรมสุดยอดผลไม้ อาหารทะเล ภาคตะวันออก พบพี่น้องบ้านเฮา ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณตลาดศรีเมืองทองอู้ฟู่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์