• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พาณิชย์ Fruit Festival 2022

3 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง และนายเจษฎา จันทโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงาน Kick Off กิจกรรมภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมผ่านระบบฯ ครั้งนี้
จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ ประกอบด้วย ทุเรียน มะม่วง สับปะรด และผลไม้อื่นๆ เพื่อรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ฤดูการผลิต ปี 2565 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร และเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการตลาด และราคาผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวมากซึ่งจังหวัดระยองมีจุดจำหน่ายจำนวน 2 จุด ได้แก่ หน้าร้านนายดำผลไม้ออนไลน์อ.ปลวกแดงและร้านทุเรียนรำพึงบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งมีประชาชนผู้บริโภคให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์