• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

3 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รายงานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดระยอง เดือนเมษายน 2565 ให้ที่ประชุมฯ ทราบในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์