• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปทุเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565 ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565

9 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
เว็บไซต์สำหรับสมัครขอรับการส่งเสริมแปรรูปทุกเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565 : https://durianblast.dit.go.th/app/login.php

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

หลักเณฑ์วิธีการและเงื่อนไข.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์