• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานออกประกาศราคาอ้างอิงการรับซื้อผลผลิตมังคุด และสับปะรด (ราคาตลาด) ในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้

10 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานออกประกาศราคาอ้างอิงการรับซื้อผลผลิตมังคุด และสับปะรด (ราคาตลาด) ในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ (มังคุด, สับปะรด) ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 (จังหวัดระยอง) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้ และสถานการณ์ราคาผลไม้จังหวัดระยองปี 2565 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาการกำหนดราคาตลาดเพื่อใช้ในการอ้างอิงประจำวันในการรับซื้อผลผลิตมังคุดและการกำหนดราคาตลาดเพื่อใช้ในการอ้างอิงประจำวันในการรับซื้อผลผลิตสับปะรด
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์